DĚKUJEME OBCI JANOVÁ

DĚKUJEME OBCI JANOVÁ

Moc bychom chtěli poděkovat obci Janová, panu starostovi Ing. Jaroslavu Tomancovi a paní ředitelce Mateřské školy Martině Borsíkové Ďurinové za krásný sponzorský dar pomůcek, který zpestří dětem pobyt v nemocnici. Velmi si toho vážíme.

Karolína Kovářová