DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ …

DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ …

V měsíci listopadu se naše třída 1.S byla podívat do školních dílen. Pan asistent Aleš Čapák děti seznámil s prostředím a vybavením dílen, s pracovním nářadím a neopomněl ani bezpečnost při práci. Každého nechal, aby si vyzkoušel upnout kus dřeva do svěráku, řezat pilkou, zatloukat hřebíky či zašroubovat vrut do dřeva. Na závěr jsme po sobě všichni uklidili ponk a zametli podlahu. Dětem se v dílnách moc líbilo.

Troufnu si tvrdit, že by děti byly svým rodičům šikovnými pomocníky nejen při drobných domácích opravách, ale i při domácích pracích.

Soňa Fojtíková