Den dětí

Den dětí

Den  dětí oslavily naše děti z družinky hned dvakrát a to 1. června díky firmě Remax, která nám zapůjčila skákací hrad a 9.6.kdy paní vychovatelky s pomocí asistentek a žáků sedmých tříd připravily pro děti den plný soutěží .  Děti sportovaly, soutěžily  a malovaly křídami na chodník. Za jednotlivé disciplíny bylo každé dítě odměněno sladkou odměnou.  Překvapením pro ně bylo malování na obličej, ze kterého měly všechny děti velkou radost. Společně jsme si užili krásné a prosluněné odpoledne plné zábavy a krásných zážitků.

Za kolektiv vychovatelek Bc. Jana Škorňová