Den otevřených dveří v PŠJ

Den otevřených dveří v PŠJ

Ve středu 7. 2.  proběhl na Praktické škole jednoleté Den otevřených dveří. Návštěvníci a případní budoucí zájemci o studium mohli nahlédnout do všech výukových místností a prostor, kde si žáci osvojují nové dovednosti, získávají další znalosti, které uplatňují např. při opracovávání dřeva v truhlářské dílně, dílně keramické, při výrobě dekoračních i šperkařských předmětů a při venkovních zahradnických pracech. Neméně důležité jsou také dovednosti v péči o domáctnost, vaření. I tyto prostory byly návštěvníkům zpřístupněny. Příchozím návštěvníkům děkujeme za projevený zájem a účast na Dni otevřených dveří.

Studenti PŠJ a třídní učitelka Mgr. Petra Merhautová