Den otevřených dveří…

Den otevřených dveří…

Dne 24.2.2016 proběhl  na naší škole  „ Den otevřených dveří“ pro kolegyně  a kolegy  místních a okolních MŠ, ZŠ i neziskových organizací.  Letos byla návštěvnost menší než jsme očekávali a velmi nás to překvapilo z důvodů  nastávajících změn v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných MŠ i ZŠ. Přítomné kolegyně zhlédly nejen nově zřízenou třídu speciální MŠ a Praktické školy jednoleté, ale především ukázku speciálních metod práce ve vyučování a speciálně pedagogické pomůcky a materiály. I přesto nás těší spolupráce a zájem kolegyň některých  MŠ a ZŠ o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové i žáci ZŠ speciální děkují  za příjemně strávené dopoledne, které jsme si vzájemně obohatily o zkušenosti z praxe. Pro konzultace či zhlédnutí našeho zařízení jsme pro Vás otevření každý den. Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Vlasta Kovářová