Den Otevřených dveří

Den Otevřených dveří

Tradiční 28. 2. 2017 patřil našim milým kolegyním, které navštívily naši speciální školu na „ Dni otevřených dveří“. Jako vždy se celé dopoledne neslo v duchu přátelského posezení, sdělení a výměně zkušeností z praxe a nechyběla ani prohlídka celé speciální školy včetně nově zřízené terapeutické místnosti a pomůcek. Jsme rádi za zájem kolegyň z mateřských škol, především MŠ Benátky, MŠ Sychrov a MŠ Trávníky.

Děkujeme.                                                                                            

Mgr. Vlasta Kovářová