Den stromů 2016

Den stromů 2016

V pátek 14. října 2016 jsme prožili se žáky ze speciální školy krásné sluníčkové dopoledne, plné pohybových, vzdělávacích a výtvarných aktivit. Alcedo Vsetín připravilo na tento den již tradiční akci pro širokou dětskou veřejnost, Den stromů. Vsetínským parkem se hemžily desítky rozzářených dětí, které lepily sluníčka z listí, lisovaly a chutnaly mošt z čerstvých jablíček, skládaly domečky ze dřeva, poznávaly různé druhy stromů a listí. Děkujeme kolektivu Alceda Vsetín za perfektně zorganizovanou akci a těšíme se společně na další.

 Mgr. Martina Chovancová