Den Země 2019

Den Země 2019

 V letošním roce připadl Den Země - 22. dubna na Velikonoční pondělí. Celosvětovou významnost zaměřenou na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti si každoročně připomíná také veřejnost ve Vsetíně. I letos byla naše škola pořadateli přizvána k účasti na programu pod širým nebem v podzámecké Panské zahradě dne 25. 4. 2019.

  Žákyně třídy S4 se po celé dopoledne věnovaly problematice správného třídění komunálního odpadu, včetně bioodpadu. Děti z mateřských škol si tak mohly reálné třídění čistých použitých obalů vyzkoušet. Formou hry pak určovali předměty dle výrobního materiálu. Přestávku dívky využily k návštěvě „ sousedů“ – dravců. Počasí bylo slunečné a celému dni přálo. Děkujeme chlapcům, žákům třídy S3 za zapůjčení třídících kontejnerů i všem ostatním za bohatou návštěvnost celé akce.

Napsala Mgr. Petra Merhautová, třída S4