Deštivá Hájenka

Deštivá Hájenka

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli rozděleni do dvou skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu, vztah k přírodě a její ochranu. Žáci zdolávali statečně i v deštivém počasí překážky na nízkých lanech, učili se důvěřovat kamarádovi při záchraně, na zahřátí si zahráli hry s pohybem a honičky. Druhá skupina pak v klubovně Hájenky hrála seznamovací hru s míčkem, pak měla za úkol dokreslit vždy svůj díl cesty do školy – čeho jsem si všiml, jaké bylo počasí, co mě kolem zaujalo…Nejúspěšnější částí programu bylo pro všechny seznámení s bubny, kdy si žáci vybírali, který buben se jim líbí, učili se bubnovat, a to jak sólo, tak společně celá skupinka.

Skupiny se na obou stanovištích vyměnily a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly, vybrali nejlepšího žáka a společně všechny části namalované cesty spojili v jednu dlouhou cestu do školy. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny. Těšíme se, že si především bubnování zase někdy zopakujeme.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Dotyky přírody ve škole – pokračujeme.

Mgr. Věra Kvasnicová