Dotyky přírody ve škole - jarní Hájenka

Dotyky přírody ve škole - jarní Hájenka

V pátek 29. 4. 2016 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde je pedagogové rozdělili do čtyř skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu, terénní biologii a ochranu přírody. Žáci se seznámili se živočichy žijící v místním biotopu lesního potoka, vyhledávali a lovili živočichy čistící vodu, zdolávali překážky na nízkých lanech, poznávali zvířata a ptáky podle jejich hlasů a podle obrázků a také kreslili strom života s představou své budoucnosti.

Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly a vybrali nejlepší skupinku. Po ukončení terénního výukového programu autobus dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Dotyky přírody ve škole. 

Mgr. Věra Kvasnicová