Dotyky přírody ve škole - podzimní Hájenka

Dotyky přírody ve škole - podzimní Hájenka

V pátek 23. 10. 2015 se žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde je pedagogové rozdělili do čtyř skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu, terénní biologii a ochranu přírody. Byly to seznámení se živočichy žijící v místní lokalitě v biotopu lesního potoka, odlévání stop, rozvoj obratnosti a koordinace pohybů s cvičebními pomůckami a seznámení s prvky moderních tanců v přírodním prostředí. Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly a vybrali nejlepší skupinku. Po ukončení terénního výukového programu autobus dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Dotyky přírody ve škole.

Mgr. Věra Kvasnicová