Dřevo na každém kroku

Dřevo na každém kroku

Ve středu 12. 3. 2014 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky velmi netradiční exkurzi. Ta nás tentokrát zavedla za řemesly do výrobního závodu MOSAIC Kunčice. Komentovaná prohlídka vedená samotným ředitelem společnosti ing. Stanislavem Polednou, nám představila technologii výroby dřevěných masivních parket z dubu nebo jasanu. Postupně jsme se seznámili s historií i současným moderním provozem. V něm vznikají klasické, mozaikové, průmyslové či zámecké parkety. Příprava materiálu, včetně řezání kmenovou pásovou pilou, sušení, obrábění i balení, naše žáky velmi zaujala. Bezprostřední seznámení s výrobou nabídlo našim žákům nové zážitky a pohledy na život. Hezký pocit ještě podtrhly drobné dárky na rozloučenou. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla, a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát