Dřevotvar dává dřevu skutečně tvar

Dřevotvar dává dřevu skutečně tvar

V úterý 16. 4. 2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky velmi netradiční exkurzi. Ta nás tentokrát zavedla za řemesly do výrobního závodu Dřevotvar Jablonné nad Orlicí. Komentovaná prohlídka vedená samotným výrobním ředitelem Petrem Ondráčkem nám představila moderní technologii výroby nábytku a kuchyňských dřevěných potřeb. Postupně jsme se seznámili s historií i současným moderním provozem. Příprava materiálu, jeho obrábění, povrchová úprava, montáž i balení doslova nadchly naše žáky. Bezprostřední seznámení se s výrobou nabídlo našim žákům nové zážitky a pohledy na život. Tyto ještě podtrhly drobné dárky z produkce Dřevotvaru. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla, a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Návštěva Jablonného nad Orlicí byla zakončena prohlídkou centra města spojenou s odpočinkem a občerstvením. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát