Drogy tady a teď

Drogy tady a teď

V pátek 17. 1. 2014 navštívili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ praktické Kontaktní centrum Klíč, které řídí občanské sdružení Agarta. Toto občanské sdružení je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace, která sdružuje jedince se zájmem o problematiku drogových závislostí, jejich prevenci, osvětu a programy v oblasti sociálně nežádoucích jevů v regionu okresu Vsetín. Po úvodním představení Agarty a všech pracovníků tohoto sdružení jsme se rozdělili do dvou skupin a celou budovou nás provedli streetworkeři Honza a Leňa. Poté následoval Kvíz, jehož cílem bylo zjistit, na základě čeho odhadujeme vlastnosti lidí. Otázky se vztahovaly k Honzovi a Lence. Kde žijí, co asi vystudovali, jestli brali drogy, apod. Další částí programu byla hra o drogově závislém chlapci, kdy si žáci sami rozdělili role (matka, sestra, bratr, kamarád, apod.) a poté se vžili do dané předem připravené situace. Poté reagovali, debatovali, řešili, atd. Cílem bylo vžít se do stanovených rolí, vyzkoušet si pocity ostatních, a také zjistili, kde a jakým způsobem je možné najít pomoc při setkání s drogou i drogově závislým. Přednáška zážitkovou formou poskytla nejen základní informace o drogové problematice, ale zároveň pomocí interaktivní vzdělávací hry mohli žáci lépe pochopit nejen problematiku samotnou, ale především smýšlení drogově závislých a jak tento problém působí na celé jeho široké okolí. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Radka Třetinová