Důležitý vitamín C.

Důležitý vitamín C.

Ovocentrum Valašské Meziříčí, které našim dětem pravidelně dodává na svačinku ovoce a zeleninu, vyhlásilo výtvarnou  soutěž pro žáky prvního i druhého stupně na téma „Důležitý vitamín C“. Všichni zúčastnění si při kreslení a malování připomněli známé i neznámé druhy ovoce a zeleniny. Které druhy konzumovat, abychom získali co nejvíc přírodního vitamínu C a byli odolní proti nemocem. Toto téma děti velmi zaujalo a podařila se jim spousta krásných výkresů. Odeslali jsme 24 prací tříd 2., 3., 5. , 6.,  7.. Zúčastnili se rovněž ZŠ při nemocnici, družina speciální školy a v neposlední řadě i MŠ speciální.

Mgr. Ivana Kahánková