Exkurze s environmentální tematikou – Planetárium Brno

Exkurze s environmentální tematikou – Planetárium Brno

Dne 23. 11. 2012 absolvovali žáci 6. – 9. ročníku ZŠ praktické exkurzi s environmentální tematikou do Planetária Brno. Exkurze se zúčastnilo 24 žáků, kteří ve velkém sále planetária zhlédli výukový program Poznej svůj vesmír. V rámci programu se seznámili s podobou planety Země a jejím místem ve Sluneční soustavě, při virtuální prohlídce navštívili také Měsíc, ostatní planety a další objekty brázdící náš planetární systém. Jednotlivá tělesa přitom vnímali „očima“ kosmických sond a obřích dalekohledů. Nechyběla ani komentovaná procházka noční oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí. Putování vesmírem zakončila prohlídka naší Galaxie. Výukový program doplnil učivo přírodopisu a zeměpisu na 2. stupni základních škol praktických, zejména oblast environmentální výchovy. V oblasti rozvoje klíčových kompetencí se zaměřuje hlavně na kompetence k učení. Návštěva Brna byla zakončena prohlídkou nákupního centra Vaňkovka, kde si žáci mohli v krásně vánočně vyzdobeném centru odpočinout, občerstvit se, příp. nakoupit drobné vánoční dárky. Exkurze se žákům líbila a přinesla jim mnoho nových zážitků a poznatků. Exkurze byla financována z projektu Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Věra Kvasnicová