Můj koníček pádí

Můj koníček pádí

Dne 17.5.2016 proběhla na speciální škole hipoterapie. Děti navštívil koník jménem Filou, který svou velikostí a trpělivostí získal obdiv a přízeň všech dětí i pedagogů. Hipoterapie je metoda, kterou lze nejen ovlivnit správný pohybový vývoj dítěte, ale i léčit koordinační a nervosvalové poruchy. Pro některé to byl první blízký kontakt s koněm. Přesto že byly bojácné nakonec všechny překonaly strach z výšky a koníka si oblíbily.  Děti měly možnost koně hřebelcovat, pohladit, projet se na školní zahradě. Za krásný zážitek děti odměnily koníka jablíčky.

Bc. Pavla Machalová