HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY!

HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY!

Ve čtvrtek 10. 9.  se žáci Základní školy speciální vypravili do Zoologické zahrady Lešná. Postupně jsme procházeli ZOO dle tras v mapě a v průběhu jsme se zastavovali u zvířat, kde měli žáci za úkol pojmenovat dané zvíře i s mládětem, určit barvu a velikost. Starší žáci doplnili informace o stravě a přečetli zprávu o daném zvířeti na tabuli. Nemluvící žáci pracovali s VOKS blokem, kde vyhledávali obrázky zvířat. V rámci pobytu v ZOO jsme využili i předmětu hudební a pohybové výchovy, kdy jsme si zpívali o zvířatech a říkali básničky a říkanky s pohybem. Projektový den zároveň navázal na výuku ŠVP, žáci si taktéž rozšířili znalosti v oblasti environmentální výchovy, naučili se správnému chování vůči zvířatům a k celé přírodě. A protože nám počasí přálo, tak jsme si projektový den všichni užili. 

Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu „Šablony 2018“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Karolína Kovářová