I na podzim je na Hájence krásně …

I na podzim je na Hájence krásně …

V úterý 10. 10. 2018 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli rozděleni do dvou skupin a pod vedením instruktorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu a ochranu přírody. Žáci poznávali jehličnaté a listnaté stromy v lese, zaměřili se na paletu podzimních barev kolem sebe, zahráli si hry na posílení důvěry a správné komunikace a pokusili se zdolat lesní překážkovou dráhu. Také prozkoumali podzimní bylinky a pomazlili se s místními přítulnými kočkami.

Skupiny vystřídaly několik stanovišť a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Na závěr žáci, učitelé a instruktoři zhodnotili splněné úkoly. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát

Mgr. Věra Kvasnicová