Jak jsme rejdili s rejnoky v Lešné

Jak jsme rejdili s rejnoky v Lešné

Ve středu, 8. října 2014, žáci speciální školy ZŠ a MŠ Turkmenská ve Vsetíně vyměnili školní lavice za podzimní návštěvu zoologické zahrady ZOO Lešná. Podzimní zoo měla jedinečnou atmosféru, se zvířátky jsme si užili nádherný, sluníčkem prozářený den. Navštívili jsme několik expozic…Asii, Afriku,Tanzánii a hlavně, tolik očekávanou zátoku rejnoků. S těmito úžasnými mořskými živočichy jsme se mohli pomazlit, zadovádět si a také je nakrmit krevetami. Zážitek to byl opravdu nezapomenutelný. Také jsme se setkali s vzácným člověkem, p.Jiřím Gillem , který naše žáky okouzlil především svým originálním plnovousem./ viz. Fotogalerie/ Mgr. Jiří Gill (1936) Nadšený ochránce přírody, původním povoláním učitel se narodil se v Českém Těšíně. Jako dlouholetý pracovník Okresní stanice mladých přírodovědců se zasloužil o propagaci myšlenek hnutí Brontosaurus na Opavsku. Organizoval tábory s ochranářským programem (sanační zásahy v zámeckých parcích Raduň, Hradec nad Moravicí). Vyvíjí přednáškovou činnost, nejen u nás alei v Polsku. Organizuje botanické vycházky a spolupracuje s Arboretem v Novém Dvoře a muzeem v Českém Těšíně.Je spoluautorem sedmi videofilmů, ve kterých představuje veřejnosti přírodovědně hodnotná místa okresu Opava. Je aktivní skaut. Náš výlet za zvířátky , který byl financován z projektu „ Krok správným směrem „ KA „ Člověk a příroda“ jsme si všichni užili.

Mgr. Martina Chovancová