Jak jsme s draky pouštěli draky

Jak jsme s draky pouštěli draky

Ve čtvrtek 19. září jsme se se třídou 1. R vydali prozkoumat vůni, barvy i chuť začínajícího podzimu. Za krásného počasí na sklonku léta vedla naše cesta autobusem do Velkého Skalníku a dále procházkou k Valově skále, kde jsme u ohniště společně posvačili. Za velkého Marťova jásotu, že konečně jdeme, jsme pokračovali dál na hřeben směřující nad Sychrov. Cestou jsme se zastavili na místě, kde nejen pofukoval příznivý vítr k pouštění draků, ale také se nám naskytl krásný výhled na skálu a podzimní barvy přírody. Zaujalo nás naprosto vše. Letící drak ve vzduchu, letící drak po louce, chuť rostoucích květin, běhající Soňa v závěsu s Marťou, fotící Jarek, utíkající Míla, chytající Helenka… opravdu naprosto vše. Avšak sotva jsme vyšli dále po hřebeni směrem do školy, čekala nás další Mílova pauza a zkouška Marťovy trpělivosti. Tentokrát to ovšem Marťa řešil elegantním způsobem a Mílu uprosil k pokračování v cestě do školy. Celí rozradostnělí jsme se tedy vydali naší 6kilometrovou túrou dále. Babí léto jsme si užili parádně a už teď se těšíme na další radostné a šťastné chvíle, které společně zažijeme, ať už ve třídě či na výletech.

 

Mgr. Soňa Špitálská