Jak jsme tahali řepu!

Jak jsme tahali řepu!

Někdo v květnu řepu teprve sadí, ale my už jsme v květnu naši úrodu rozhodně sklízeli. A že se nám urodila opravdu veliká řepa, nezůstala volná ani jedna ruka!
S takovou řepou žáci přípravného stupně ZŠ speciální trávili několik květnových týdnů. Řepu jsme s dětmi očichávali, ochutnávali a řepou jsme dokonce i „malovali“ známou pohádku O Veliké řepě. Tento pohádkový příběh se stal pro žáky nedílnou součástí našeho společného každodenního čtení a probudil v nás dosud skryté herecké vlohy. Někteří z žáků se s pohádkou O Veliké řepě seznámili i v rámci individuální výuky, kdy vyhledávali v pohádce rýmy nebo určovali pořadí pomocníků tahajících řepu. Že jsme společně odvedli kus práce, se můžete přesvědčit sami!

Mgr. Soňa Špitálská