Jak naučit číst žáky s handicapem?

Jak naučit číst žáky s handicapem?

Dne 22.11.2012 proběhlo na ZŠ a MŠ Turkmenská opět velmi zajímavé a pro naši práci přínosné školení. „ SPLÝVAVÉ ČTENÍ“ – je speciální metoda pro nácvik čtení a specifické vyvozování hlásek. Pro žáky speciální školy s mentálním handicapem a žáky 1. stupně praktické školy s poruchou učení lze tuto metodu s úspěchem využívat. Prostřednictvím znaku ( obrázku a písmene) uvede metoda „Splývavého čtení“ žáky k potřebné artikulaci a vyslovení požadované hlásky. Dovednost číst také výrazně usnadňuje integraci žáků do běžného života. Jsme velmi rádi za takové školení, které nám otevřelo cestu, jak nejlépe ještě pomoci našim žákům k jejich co nejlepší socializaci. Tímto bychom rádi poděkovali Mgr. Ladislavě Pacltové a Mgr. Nadi Kafkové, které nám velmi ochotně a profesionálně předaly nejen teoretické, ale pro nás velmi cenné praktické zkušenosti. Školení nám obohatily i videozáznamy žáků, kteří se díky této metodě naučili číst. Školení bylo financováno z ESF a státním rozpočtem České republiky – MŠMT, v rámci projektu „Cesta k praktickému životu“.

Mgr. Vlasta Kovářová