„ Jak se žije na zámku…“

„ Jak se žije na zámku…“

Žáci byli v rámci projektového dne seznámeni s městem Vizovice a zejména významnou kulturní památkou našeho regionu – Státním zámkem Vizovice. V rámci přípravy na cestu jsme se učili nalézt nejvhodnější dopravní spojení do Vizovic a zpět. Program na zámku byl žákům koncipován „na míru“ tak, aby byl podnětný, zážitkový a nabídl historicky reálný vhled do života zámku. Vyzkoušet jsme si mohli vlastní hudební produkci v hudebním salónku s ukázkou hudebních nástrojů a poslechem tamní dobové hudby.

   S pomocí přichystaných pracovních listů jsme si mohli navrhnout vlastní představu a podobu zámeckého parku. Při návštěvě zmiňovaného parku jsme pozorovali vzácné dřeviny a život v rybníce včetně překvapení z výskytu vzácného raka říčního. Při související návštěvě výstavy historických kostýmů mapujících vývoj odívání od doby antické až po 21. století jsme si mohli prohlédnout odívání v jednotlivých historických údobích, rozdílnost, zdobnost a jeho význam i pro dnešní moderní dobu.

  Pomyslnou sladkou tečkou, kterou ve Vizovicích nelze opomenout je návštěva místní čokolatérie, kde jsme nad šálkem lahodné čokolády nebo chladivé zmrzliny si o životě na zámku mohli nechat snít… Tato akce probíhala v rámci projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za třídu S4 a S3 napsala Mgr. Petra Merhautová