Jak správně vybírat potraviny a zdravě jíst

 Jak správně vybírat potraviny a zdravě jíst

Dne 6.6.2019 proběhla velmi zajímavá a přínosná přednáška. Výživová poradkyně se zaměřila a podávala cenné rady, jak správně vybírat potraviny, jak zdravě jíst, jaké jsou alternativní způsoby výživy a pohybové aktivity. Hlavním cílem taky bylo, jak nejefektivněji zkvalitnit stravu proti obezitě, s kterou dnes bojuje většina dětí a dospělých. Prostřednictvím ukázek byli rodiče seznámeni s negativními vlivy na zdraví. Dále byli seznámeni s praktickými ukázkami sestavování jídelníčků, různými recepty a v neposlední řadě si i zacvičili odborné cviky. V rámci závěrečné diskuze bylo přítomným rodičům zodpovězeno na všechny dotazy a předány nápady. Akce proběhla v rámci projektu ,, Šablony 2018 “ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Mgr. Vlasta Kovářová