Jak to chodí v kadeřnictví – projektový den

Jak to chodí v kadeřnictví – projektový den

Čtvrtek 14. 11. 2019 pro nás nebyl jen běžným školním dnem, ale dnem plným zážitků a nově získaných zkušeností. Navštívili jsme totiž provozovnu odborného výcviku Střední školy oděvní a služeb Vizovice  obor Kadeřník/ Vlasový specialista. A že to byla návštěva velmi milá a přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu nového o práci kadeřníka a spoustu jsme si toho mohli vlastnoručně vyzkoušet. A co více, každý z nás odcházel z kadeřnictví s novým sestřihem a účesem, přičemž nechyběly ani lokny a barevné pramínky. Do školy jsme odcházeli chudší o pár vlásků, ale bohatší o nové zážitky a dovednosti. 

Velké poděkování patří všem studentkám, které se o nás staraly a zejména pak paní učitelce Janě Hromadové, jejíž přístup by velmi profesionální, srdečný a vstřícný. Děkujeme také vedení školy za umožnění tohoto projektového dne. 

 

Za třídu 2S Mgr. Radka Šuláková