Jarní potěšení v domovech důchodců

Jarní potěšení v domovech důchodců

Zima je pryč a máme tu opět jaro a s ním další připravený program pro babičky a dědečky v Domovech důchodců v Karolince (proběhlo 9.4.2014) a na Ohradě (proběhlo 16.4.2014). Po úspěšném předvedení vánočního programu, jsme se s vedením těchto domovů dohodli na další spolupráci. Připravili jsme pro ně se žáky 1. až 4. třídy program, ve kterém ukázali své hudební, pěvecké a dramatické schopnosti při hře na flétnu v písni „Dú valaši dú“ a v muzikálu „Budulínek“. Jak vánoční, tak také jarní program měl u babiček a dědečků velký úspěch, čemuž svědčil jejich vřelý potlesk, příjemná atmosféra a poděkování od vedení domovů. Žáci za svůj výkon dostali balíčky se sladkostmi a bylo pro ně přichystáno občerstvení. I my jsme pro seniory něco připravili. Protože se blíží velikonoční svátky, žáci pro ně napekli velikonoční perníčky. Největším poděkováním však pro nás bylo vidět na tvářích těchto starých lidí úsměv a u některých i slzy dojetí. S rozhovoru s žáky jsme zjistili, že se jim v domovech líbilo a rádi zde opět vystupovali. Také nás potěšilo, že se žáci zajímali o to, jak zde tyto babičky a dědečci bydlí, nestyděli se s nimi hovořit a také poznali prostředí, ve kterém žijí . Věříme, že spolupráce s domovy důchodců, která v letošním školním roce byla opětovně úspěšně obnovena, bude v dalších letech pokračovat. Je to přání učitelů, kteří se žáky pracují, žáků a také pracovníků těchto domovů.

Za všechny, kteří se na těchto vystoupeních podíleli Mgr. Pavla Andrýsková