Jarní tvoření s kamarády

Jarní tvoření s kamarády

Ve středu 19. března ve speciální škole opět proběhlo společné odpoledne s dětmi ze základní školy na Ohradě. Usměvavá a natěšená skupina žáčků se ochotně zapojila s našimi dětmi do tvoření výrobků. Po rozdělení na čtyři skupiny se ve třídách společně lepilo, peklo, malovalo, barvilo, stříhalo a pod rukama dětí vznikaly hezké věci – některé k nakousnutí a některé na ozdobu. Příjemně prožité odpoledne rychle uteklo a některým zbyla chvilka i na prohlídku tříd a multisenzorické místnosti.. Je milé sledovat spolupráci našich dětí s kamarády z běžné základní školy, pozorovat, jak si rozumí a pomáhají si. Někteří se již znali z minulých let a jistě se na sebe těšili. Doufáme, že tato příjemná spolupráce bude nadále pokračovat i v příštích letech.

Mgr. Marcela Čaníková