Jaro na Hájence …

Jaro na Hájence …

Ve středu 3. 4. 2019 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně.

Žáci se za krásného jarního dne přemístili v doprovodu třídních učitelů na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli seznámeni s programem, který je čeká a se svými lektory absolvovali úvodní společnou část zaměřenou na pohybové hry s lanem – přeskakování, podbíhání – to vše individuálně nebo ve skupinách. Poté byli rozděleni do dvou skupin a pod vedením lektorů akreditované organizace Alcedo Vsetín plnili v každé skupině úkoly zaměřené především na environmentální výchovu a ochranu přírody. Žáci poznávali biotop lesního potoka a živočichy, kteří v něm žijí, prohlédli si zblízka žabí vajíčka a seznámili se s vývojem žáby.

Závěrečná část výukového programu byla opět společná – šlo o aktivity s padákem. Žáci se při společném úsilí snažili dělat s padákem vlny, hráli hry s míčem, padák podbíhali a naučili se udělat z něj velikou skrýš.

Na závěr celý program zhodnotili, vybrali pro ně nejlepší aktivity a lektorům společně zatleskali.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát.

Mgr. Věra Kvasnicová