Jaro v přípravce

Jaro v přípravce

Jaro už se s námi definitivně rozloučilo a tak nám nezbývá, než si zrekapitulovat, co všechno jsme společně prožili během těch uplynulých jarních měsíců.
Neodmyslitelnou součástí jara jsou Velikonoce, které jsme si letos pořádně užili! S žáky jsme se účastnili velikonočních programů na zámku i v Alcedu. Ovšem největším zážitkem pro nás bylo vynášení Mařeny, které nás uchvátilo natolik, že jsme s žáky společně vytvořily krátká videa v aplikaci Chatterpix.
V průběhu celého jara jsme se prostřednictvím různých aktivit učili o domácích zvířatech, jejich mládatech a také o jarních květinách. Zvířátka nás doprovázela celým jarním období. At už to bylo dopoledne při výuce nebo odpoledne v družině, kde jsme nacvičovali pohádku O boudě, budce. Aplikaci Chatterpix si někteří z žáků osvojili natolik, že ve volných chvílích vytvořili krátká videa o domácích zvířatech, jejich obydlích nebo potravě. S jarními rostlinami jsme se seznamovali nejen při procházkách po okolí školy, ale také v rámci hodin výtvarné výchovy, kde si každý z žáků vytvořil ze svých výkresů atlas jarních rostlin.

Mgr. Soňa Špitálská