KARLOVSKÉ MUZEUM

KARLOVSKÉ MUZEUM

V měsíci květnu naše třída vyrazila na exkurze do Muzea ve Velkých Karlovicích. 20.května jsme si prohlédli Karlovské muzeum, seznámili jsme se s nástroji, které dříve obyvatelé Valašska využívali k denním pracím a podívali jsme se, jak dříve Valaši bydleli. Součástí této prohlídky byla i výstava ilustrací k pohádkovým knihám nazvaná „Kouzelný svět pohádek“ a výstava Zdeňka Nytry nazvaná „Moje dřevěné děti“ ( výstava dřevěných loutek ). Výstava děti velmi zaujala, hlavně je uchvátily dřevěné loutky ( rodina, Pepek Námořník, peklo, princezny s rytíři a králem ). Prostředí pro nás bylo velmi příjemné a proto jsme se 24.května vrátili zpět a to na prohlídku starých řemesel, jako je řezbářské řemeslo, výroba svíček z včelího vosku, práce na dřevěném soustruhu. Vyrobili jsme si malinké svíčky z včelího vosku, které jsem si vzali domů na památku  a prohlédli jsme si nástroje potřebné k opracování dřeva. Oba výlety jsme si zpestřili jízdou autobusem a vlakem, což bylo pro některé žáky neobvyklé.

Žáci a pedagogové třídy S II