Karneval Školní družiny

Karneval Školní družiny

Jako každým rokem, tak i letos připravily p. vychovatelky pro děti z družiny oblíbený karneval. Letos jsme stanovily termín na čtvrtek 13. března. Děti si s pomocí vychovatelek a asistentek vyrobily krásné masky, kostýmy a převleky. Pro děti bylo připraveno pohoštění, soutěže, hudba a tanečky. Tancovalo se především na dětské písničky, které přispěly k dobré atmosféře. Program byl doprovázen různými soutěžemi. Děti byly nadšené, protože za každou soutěž, které se účastnily, dostaly sladkou odměnu. Na karnevale vystoupila děvčata z kroužku orientálního tance při ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín. Celá akce se vydařila a děti se už teď těší na další karneval v příštím roce.

Za kolektiv vychovatelek Bc. Jana Škorňová