Kniha je kamarád 2014 – 5. ročník

Kniha je kamarád 2014 – 5. ročník

ZŠ Vsetín – Sychrov pod vedením paní učitelky Jaroslavy Ševčíkové vyhlásila celostátní výtvarně – literární soutěž na téma: Kniha je kamarád. Do soutěže se zapojilo přes tisíc soutěžících, kteří si vzájemně doporučovali knihy ilustrací, textem, nebo kombinací obou. Bylo zasláno 712 příspěvků z 56 škol z celé republiky. Spíše než soutěží se Kniha je kamarád stala přehlídkou vřelých doporučení zajímavých publikací různého žánru nebo upozornění na určitého spisovatele a jeho tvorbu. Oceněna byla proto dílka bez ohledu na pořadí. Soutěž byla obeslána devíti pracemi žáků ze 3. a 4. třídy. Ocenění získali tři žáci. Ze čtvrté třídy Petr Ščuka za ilustraci pohádky bratří Grimmů a Nela Pavlištíková a Pavel Pivoňka za ilustraci a text knížky veršů Jiřího Žáčka: Kamarádi zvířátka. Na vernisáž 6. února 2014, která se konala v prostorách vsetínského zámku, provázely paní učitelky a asistentky celou třetí i čtvrtou třídu. Děti se chovaly velmi pěkně, s velkou pozorností sledovaly vynikající program vernisáže, který byl skvěle připraven paní Ševčíkovou a sychrovskými dětmi. Po prohlídce všech expozic zámeckých komnat a pohledu ze zámecké věže, se všichni spokojeni příjemně prožitým dopolednem vrátili do školy.

Mgr. Vlasta Březovská