Kočičí den

Kočičí den

V pondělí 22.9.2014 byla do výuky předmětů prvouky a přírodovědy byla žákům 1. stupně ZŠP zapojena praktická ukázka živých zvířat – koťat. Žáci si takto měli možnost zvířata lépe prohlédnout, osahat a dozvědět se o jejich způsobu života daleko více než z pouhých obrázků. Žáci byli velmi nadšení tímto zpestřením výuky, aktivně se zapojovali a kladli mnoho zvídavých otázek. Zařazení environmentální výchovy přispívá pozitivnímu rozvoji dětí a lépe upevňuje učivo.

Za učitele prvního stupně ZŠP Mgr. Hana Václavíková