Kouzelné terapeutické dopoledne na ZŠ a MŠ Turkmenská

Kouzelné terapeutické dopoledne na ZŠ a MŠ Turkmenská

V úterý 18.2.2014 se již počtvrté konal „ Den otevřených dveří“. Pozváni byli všichni kolegové a kolegyně nejen vsetínských MŠ a ZŠ, ale i z okolí. Program byl pestrý a skutečně kouzelný. V úvodu jsme návštěvu seznámili s naší školou, shlédli prezentaci na interaktivní tabuli. Následovala diskuze s prohlídkou kroniky speciální školy. Terapie začala jako vždy příjemným, a to ochutnávkou jednohubek, kterou připravili žáci v rámci pracovního vyučování. Pak následovala prohlídka tříd, kde se seznámili s různými speciálními metodami a postupy a technikami. Vyměňovali jsme si zkušenosti s prací s dětmi s Downovým syndromem, ADHD či s dětmi s poruchou autistického spektra, kteří jsou nejčastěji integrováni v běžných MŠ i ZŠ. Ve smyslové místnosti si vyzkoušeli některé ze stimulačních metod, které provádíme s našimi dětmi. Cílem této akce byla vzájemná výměna zkušeností s integrovanými dětmi jakéhokoli postižení, což po skončení našeho dopoledne bylo splněno. Pocit z dobře prožitého kouzelného terapeutického dopoledne byl úžasný, spokojenost byla na obou stranách. Pro stále stoupající zájem o návštěvu speciální školy a hlavně zájem pomoci dětem s jakýmkoli postižením, nás motivuje k uspořádání další takové akce. Proto už nyní se těšíme na příští rok.

Mgr. Vlasta Kovářová