KOVOZOO – Svět odpadu

KOVOZOO – Svět odpadu

  V rámci projektového dne žáci tříd S4 a S3 navštívili dne 17. 6. ojedinělé ZOO  - KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Hned v úvodu prohlídky je čekala jízda silničním vláčkem po areálu společnosti.  Z komentované prohlídky jsme se dozvěděli mnohé o třídění kovu a nebezpečného odpadu. Žáci nahlédli do míst, kde se třídí a likvidují vraky aut, vysloužilé lednice, pračky, televizní obrazovky let minulých aj.

  Jak důležité je třídit odpad a co přínosného v podobě recyklace nám dále přináší, osvětlila paní ing. Jana Káčerová. Po projížďce nás čekala vlastní pěší prohlídka. Kovozvířata vytvořená z odpadového materiálu jsou pozoruhodně krásná, zajímavá a rozdělena na domácí i cizokrajná.  Mnohé z nich jsou ve své životní velikosti označené informacemi a popisky o reálném druhu daného zvířete. Žáci navštívili a posadili se do skutečného letounu L – 610. K vidění byla i výstava historických automobilů mapovaná od počátku 20. století.

  V závěru návštěvy KOVOZOO si žáci mohli alespoň krátce prohlédnout „Maják“, k jehož zdolání je třeba ujít cca 100 schodů nebo navštívit loď „Naděje“ o délce 20m a zatočit si kormidlem.

 S lehkým zmrzlinovým osvěžením pod korunami stromů jsme si slíbili, že návštěvu tohoto místa jistě někdy v budoucnu znovu uvítáme.

Tato akce se konala v rámci projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za třídu S4 a S3 napsala Mgr. Petra Merhautová