Kroměříž bez Hranic

Kroměříž bez Hranic

Dne 17. 3. 2016 pořádala VOŠ pedagogická a sociální společně se Střední pedagogickou školou Kroměříž celodenní prožitkovou akci pro žáky i veřejnost, která představila život osob s různými hendikepy. Organizátoři zaplnili všechny prostory DK v Kroměříži a účastníci měli možnost se názorně seznámit s terapeutickými, výukovými i volnočasovými metodami pro práci s dětmi i seniory s hendikepem (divadelní představení, práce se psy, práci s morčaty, ale i použití a využití kompenzačních pomůcek). Součástí této akce bylo vyhodnocení výtvarné soutěže "Kroměříž bez hranic ". Žáci naší školy tuto soutěž obeslali svým skupinovým dílem figurek.  Toto dílko bylo oceněno odbornou porotou a diplom s věcnou cenou převzala vedoucí skupiny Mgr. Vlasta Březovská

Ing. Milena Horsáková