Kůň náš kamrád 2

Kůň náš kamrád 2

Ve středu 12.6.2019 se opět vydaly děti, tentokráte z MŠ a RO na hipoterapii do Poličné. Děti první prozkoumaly okolí, které bylo velmi příjemné a pak se vydaly ke koníkům, se kterými se přivítaly pohlazením. Poté se děti rozdělily dle postižení a vzrůstu. Následovala samotná jízda na konících. Děti si jízdu na konících, která trvala pro každého 10- 15 minut, náramně užily a prožily. Ve volné chvíli si děti doplnily energií, výbornou svačinkou nachystanou od maminek. Zpestřením byla prohlídka stájí, kde mohli vidět domeček koní a jak se koně krmí, co žerou. Spokojeni, plni zážitků a příjemně unaveni všichni dorazili do školy. Projektový den měl velmi pozitivní vliv na žáky ve všech oblastech jejich všestranného rozvoje. Akce proběhla v rámci projektu ,, Šablony 2018 “ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Mgr. Vlasta Kovářová