Kurz Bazální stimulace

Kurz Bazální stimulace

Ve dnech 18. – 19. 9. 2014 se pedagogičtí pracovníci speciální školy ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská, ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí a ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm, zúčastnili semináře Bazální stimulace. Tento koncept založil prof. Dr. Andreas Frohlich a do ČR jej zavedla p. Karolína Friedlová. Koncept Bazální stimulace je stěžejní pilíř pro speciální pedagogiku. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tento kurz zorganizovat ve spolupráci s institutem Bazální stimulace. Bazální simulace se využívá nejen ve školství, ale i ve zdravotnictví. Je zaměřena na rozvoj oblasti vnímání, hybnosti, komunikace a psychiky. Všichni proškolení pedagogové se budou snažit tento koncept plně začlenit do vzdělávacího plánu žáků, protože jeho vliv je nesmírně důležitý pro vývoj žáků s mentálním postižením. Tento seminář se nám velmi líbil, přinesl nám spoustu nových praktických dovedností a vědomostí, za což děkujeme paní lektorce Savkové. Určitě budeme rádi, když se nám podaří uskutečnit nástavbový kurz bazální stimulace. Tento kurz byl financován z projektu EU OPVK „ Krok správným směrem“, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Vlasta Kovářová