Lektorské programy

Lektorské programy

Ve dnech 15. a 30. listopadu 2016 se uskutečnily dva lektorské programy pod vedením pracovníků Muzea romské kultury v Brně. První z nich s názvem Lačho lav sar maro – Dobré slovo je jako chléb byl věnován romské literatuře, děti prvního stupně se ve škole seznámily s romskou abecedou a poslechly si pohádkové příběhy v češtině i romstině. Za druhým programem cestovali žáci druhého stupně do Brna. Interaktivní pásmo bylo zaměřeno na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu. Pomocí časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci seznámili se situací Romů před a během 2. světové války. Zároveň si prohlédli stálou expozici Příběh Romů a jedinečnou výstavu Poklad Romů – Tajemství romského šperku.

Obě akce se uskutečnily rámci projektu Čtení čtení, nad něj není … jdem do toho zas! Projekt byl financován z Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 (č.j.: MSMT-10617/2016)

Mgr. Hana Růžičková