Lezu, lezeš, lezeme

Lezu, lezeš, lezeme

V pátek 12. dubna se děti zúčastnily projektového dne „Lezu, lezeš, lezeme“ v rámci projektu Šablony 2018.

Ráno začalo v tělocvičně, kde se děti pod vedením pana instruktora Samuela Adámka seznámily s lanem a šikovnější se snažily naučit tři základní uzly - očko, vůdcovský uzel a osmu. Ty menší pak zůstaly ve škole a vyzkoušely si lezení a přelézání přes různé překážky ,zdatnější se společně vydaly pod odborným vedením na cestu. Naše první zastávka byla v parku, kde pan instruktor sestrojil houpačku na stromě. Všechny děti se postupně oblékly do sedáků a poté se již s úsměvem na rtech rozhoupaly. Protože venku bylo chladněji, každý se mohl rozehřát teplým bylinkovým čajem. Cíl cesty byl v Alcedu, kam se děti strašně moc těšily.

Tam proběhla rozcvička, abychom se všichni protáhli. Pak následovaly hry s karabinami. Postupně začalo lezení na umělé horolezecké stěně. Na závěr se děti oblékly do horolezeckých úvazků a každý s jištěním vylezl na vrchol stěny.

Všechny děti byly plné nadšení z nových zkušeností a spokojeni jsme se ubírali do školy, kde nás čekal dobrý oběd. Každý po návratu dostal za statečnost a nebojácnost sladkou odměnu.

Všem se den moc líbil, skvěle jsme ho prožili a příště se těšíme na další lezení!

Akce proběhla v rámci projektu " Šablony 2018" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání.

Karolína Kovářová