Listopad ve školním klubu

Listopad ve školním klubu

Poslední podzimní měsíc listopad byl akční jako předešlé měsíce. Ve výtvarné výchově jsme malovali jeřabiny. V tělocvičně děty skákaly na trampolíně, používaly balanční balóny a různé školní pomůcky. V aktivizační místnosti proběhla muzikoterapie s využitím bubínků a orffových nástrojů. Díky projektu " Jak zdravě jíst, staré zvyky a v přírodě si hrát" jsme si upekli šneky z kynutého těsta a dalšími ingrediencemi. Před námi jsou Vánoce a tak jsme již začali vyrábětdárky pro své blízké. Děkujeme firmě VaK, která přispěla na činnost školního klubu nákupem výtvarného a pracovního materiálu a odměn pro žáky ve formě hraček a rehabilitačních pomůcek.

Bc. Ludmila Slavíková, Krystýna Fojtů, Ivana Batová, vychovatelky ve školním klubu.