Lovci, sběrači a ... sprejeři

Lovci, sběrači a ... sprejeři

Ve čtvrtek 5.5.  se třída S3 spolu s Praktickou školou jednoletou vypravili opět na Vsetínský zámek. Ten nás lákal především expozicí nazvanou Putování do pravěku. Nicméně jsme stihli ještě předtím zhlédnout i výstavu Graffiti. Práce mladých a talentovaných vsetínkých writerů zaujaly zejména naše teenagery. A pak už Hurá do pravěku. Interaktivní expozici tvořily prehistorické nálezy ze vsetínského regionu, ale měla také praktickou část. Žáci si tak mohli vyzkoušet práci s paleolitickou vrtačkou, štípanou industrií, ruční mletí obilí, rozdělávání ohně nebo si potěžkat  oštěpy či napnout tětivu luku. Ve druhé části výstavy věnované době bronzové a době železné jsme se zase  chopili mečů, seker, srpů. Tkali jsme také na primitivním stavu. Praktické a zábavné poznávání hmotné kultury našich předků bylo vítaným doplněním učiva předmětu Člověk a společnost. Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu "Chci a proto umím" - klíčová aktivita EVVO. Děkujeme pracovnicím Muzea regionu Valašsko za volný vstup.

Aleš Čapák