Má to smysl třiďte odpad

Má to smysl třiďte odpad
Dne 24.2.2021 jsme se v dopoledních hodinách vydali do sběrného dvora. Tam jsme správce (pana Jurečku) sběrného dvora potkali a předali mu tašku nepotřebných věcí (např. plechovky od barev, od lepidel a sprejů) - označené jako nebezpečný odpad, který se nemá dávat přímo do kontejnerů ve městě. Takový nebezpečný odpad patří do speciálních kontejnerů ve sběrném dvoře. Zhlédnout přímo v akci jsme také mohli právě dovezenou starou nepotřebnou doslouženou pračku, která patří také do sběrného dvora a ne ke kontejnerům ve městech -  taky je to pro přírodu nebezpečný odpad. 
Dnešní výpravu do sběrného dvora jsme měli dokonce i s prohlídkou areálu sběrného dvora. Pan Jurečka nám ukázal všechny kontejnery a vysvětlil nám, kde co patří, např.: do žlutých kontejnerů patří plasty, do zelených sklo a taky tabulové sklo, do modrých papíry, noviny, letáky a bílý kontejner je na textil, do dalších se dávájí ve sběrném dvoře televizory, do jiných ledničky a pračky, nepotřebný nábytek. Bio odpady se nevozí do sběrného dvora ke Kauflandu, ale do sběrného dvora na Bobrky. Dnešní výprava byla naučná. Nakonec jsme výpravu zakončili fotkou u sběrného dvora. 
 
Ondřej Konečný, student PŠJ