Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Ve středu 7. 6. 2017 naposledy v letošním školním roce navštívili dětskou knihovnu žáci 1. třídy. Celkem těchto návštěv bylo čtyři.  Účastnili se jich žáci 1. a 2. třídy. Paní knihovnice měla pro žáky vždy připravený zajímavý a poutavý program. Žáci se seznámili s klasickými i moderními pohádkami, poznali některé knihy s dětským hrdinou a na posledním setkání to byla kniha o zvířátku chameleonovi. Paní knihovnice dokázala vždy poutavým způsobem dětem knihu přiblížit a využít ji k rozvoji jejich rozumových schopností.

V příštím školním roce chceme dále v této spolupráci s MVK pokračovat. Paní knihovnice si za svou trpělivost a profesionalitu zaslouží velké poděkování.

Mgr. Pavla Andrýsková