Masarykova veřejná knihovna

Masarykova veřejná knihovna

Advent je již v plném proudu a i my ve škole se snažíme nasát co nejvíce vánoční atmosféry. Po mikulášských trzích navštívila v pondělí 10. 12. druhá třída a v úterý 11. 12. třetí třída Masarykovu veřejnou knihovnu. Paní knihovnice přiblížila žákům vánoční zvyky, rozkrojili si jablíčko, které si pak snědli. Jako relaxaci si pro žáky připravila soutěž v trefováni se míčkem do kapra. Za snahu je čekala sladká odměna. Na závěr si žáci vybarvili vánoční omalovánky, které si odnesli do školy.

Za pedagogický doprovod Mgr. Pavla Andrýsková