MĚSÍC PLNÝ OVOCE A ZELENINY

MĚSÍC PLNÝ OVOCE A ZELENINY

Tento měsíc byl věnován tématu ,, Ovoce a zelenina“.  Děti poznávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny všemi smysly, především podle chuti, čichu a hmatu. Na toto téma byla též zaměřená hudební a výtvarná výchova či pracovní činnosti, kde jsme si dělali ovocný salát a zdravé zeleninové jednohubky.

Nikola Dědková