Městská policie ve 4. třídě

Městská policie ve 4. třídě

Dne 25. 2. 2020 nás navštívil ve 4. třídě zástupce Městské policie Vsetín s přednáškou na téma „Prevence kriminality“. Pan policista velmi podrobně seznámil žáky s uniformami policie, s vybavením, které denně potřebuje, a s důležitými telefonními čísly. Vždy je nutné tato telefonní čísla žákům opakovat.

Po odborné přednášce začala velmi horlivá diskuze. Pan policista žákům popsal, co denně ve službě řeší, a dokonce některé žáky oslovil s tím, že dobře ví, jaké přestupky žáci mají na svědomí. Jednalo se zejména o ježdění na kole bez přilby, používání petard i drobné krádeže. Bylo až zarážející, jak se žáci jeden pro druhém hlásili a sami přiznali pochybení a nevhodné chování. Pan policista je seznámil s následky, které z těchto činností vyplývají. Na interaktivní tabuli jim ukázal odstrašující úrazy, které se žákům při nevhodném až nebezpečném chování mohou přihodit.

Diskuze byla plná informací, emocí a také přiznání. Všichni žáci byli dostatečně poučeni z vlastních či spolužákových chyb a věříme, že budou mít na paměti, jak se mají ve společnosti a vůči ostatním chovat.

Mgr. Pavla Andrýsková, Ba. Lenka Burdíková