Mezi kovboji a indiány na Ranči v Kostelanech

Mezi kovboji a indiány na Ranči v Kostelanech

Ve čtvrtek 22. 5. 2014 se žáci ze školní družiny ZŠ praktické a školního klubu zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do westernového městečka na Ranči Kostelany. Po přivítání byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých proběhla prohlídka stájí, kde viděli nejen koně, ale také kozy a osla. Poté proběhly soutěže v disciplínách jako je házení tomahavkem, střílení z luku, jízda na koni, házení lasem atd. Nejúspěšnějším žákem byl Richard Žiga z 0. ročníku. Pak následoval oběd v podobě dokřupava opékaných špekáčků. Odpoledne nás pak čekalo ještě divadelní představení s tematikou indiánů, kovbojů a Divokého západu. Exkurze byla velmi úspěšná, děti odjížděly spokojené a plny zážitků. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Hana Nováková