MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ

MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ

V pondělí 8.4. proběhla v Domu kultury našeho města oslava Dne Romů, na které nemohla chybět, jak již tradičně, romská hudba a tanec. Vystoupilo zde mnoho našich žáků, kteří ukázali   jak taneční, tak pěvecké, hudební a  výtvarné dovednosti. Nejstarší paní Tulejové, která má 88 let, předal pan Dušan Kandrač jako projev uznání kytici.  Sofie Gádžorová, žákyně 9. třídy, ukázala všem šerpu s titulem Miss Gypsy 2019, kterou nedávno získala na soutěži v Ostravě. Celým odpoledním programem nás provázala paní učitelka Mgr. Petra Merhautová.

Šlo o komunitně osvětové setkání, kterého se zúčastnili žáci, pedagogové a veřejnost. Zúčastnili se ho zástupci našeho města i vedení naší školy - ředitel pan Mgr. Roman Třetina s paní zástupkyní Mgr. Věrou Kvasnicovou.

Akce probíhala v rámci projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vedoucí tanečního kroužku Mgr.  Pavla Andrýsková